Pedagog i psycholog

 

Wsparcie dla rodziców i uczniów czasie zdalnego nauczania

  

 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

 

W trakcie przedłużającej się pandemii i związanej z nią edukacji na odległość, pedagog szkolny oraz psycholog pracują zdalnie, jak wszyscy nauczyciele w tym czasie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji po numerami telefonów, a także w formie online poprzez adres mailowy:

 

 • Paulina Szostek – psycholog tel. 692604854     paulinaszostek2020@wp.pl
 • Katarzyna Majewska – pedagog szkolny  tel.  693833101 katarzyna.majewska111@gmail.com

 

 pytania można również kierować za pomocą aplikacji Messenger.

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z tych form kontaktu codziennie

 

w godzinach 8:00 – 16:00

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 (...) "Jaki jest najwspanialszy dar, jaki człowiek może ofiarować człowiekowi?

(...) Dar czasu i uwagi" (...)

 

Pedagog szkolny jest człowiekiem, który w centrum swojego zainteresowania stawia ucznia, jego rodzinę oraz problemy go nurtujące. To właśnie uczeń jest sensem pracy pedagoga w naszej Placówce. Ponadto, pedagog to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej oraz profilaktycznej prowadzonej przez nauczycieli i wychowawców.

 

Psycholog, to ktoś, kto słucha, rozmawia, daje swoją uważność i zaangażowanie w sytuację drugiego człowieka. Wspiera w poszukiwaniu rozwiązań trudnych, problemowych sytuacji i konfliktów. Nie daje gotowych rozwiązań, ale towarzyszy poprzez swoją akceptującą obecność w ich odkrywaniu.

 

 

Szanowni Rodzice

Psycholog oraz pedagog szkolny sprawują opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami. Nasze działanie ma na celu realizację szkolnych programów przeciwdziałania agresji, uzależnieniom oraz zachowaniom ryzykownym. Pełnimy rolę integracyjną będąc rzecznikami dzieci i młodzieży.

 •  jeśli niepokoi Was zachowanie dziecka,
 •  chcielibyście porozmawiać o dziecku i relacjach między Wami,
 • macie pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukacie pomocy,
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,

         a także wtedy, gdy…. chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

 

Zapraszamy wszystkich rodziców na indywidualne rozmowy i konsultacje w następujących godzinach:

 

Pedagog szkolny - Katarzyna Majewska

 Poniedziałek            9:00 – 15:00

Wtorek                    9:00 – 12:00

 Środa                     9:00 – 14:00

Czwartek                 9:00 – 15:00

 Piątek                     9:00 – 13:00

 

Psycholog – Paulina Szostek

Poniedziałek           9:15 – 15:15

Wtorek                  8:00 – 14:00

Środa                    12:00 – 16:00

Czwartek               10:30 – 14:30

Piątek                    8:00 – 13:00

 

 

 

 

Do zadań psychologa i pedagoga w Placówce należą w szczególności:

 

 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów i analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktyczno-wychowawczych, które wynikają z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz współpraca z nauczycielami, rodzicami i instytucjami,
 •  wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli,
 • współpraca z urzędami, placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży poza szkołą,
 • praca na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 

 

Zapraszamy  – POSTARAMY SIĘ POMÓC