Zajęcia hipoterapii

Hipoterapia to forma rehabilitacji i terapii. Wykorzystuje ona konia – jego obecność  i stwarzane przez niego możliwości terapeutyczne. Hipoterapia to rehabilitacja poprzez jazdę konną i terapia poprzez sam kontakt z koniem. „Uniwersalność” tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Najczęściej wykorzystywanym w terapii elementem jazdy konnej jest trójwymiarowy ruch chodu konia, dający jeźdźcowi wrażanie chodu ludzkiego.

W roku szkolnym 2017/2018 sześć klas naszej szkoły uczestniczy w zajęciach  w stadninie koni. Wyjazdy do stadniny są organizowane raz w tygodniu na dwie godziny. Uczestnicy zajęć korzystają z jazdy konnej, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych. Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywracanie wychowankom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.

Dzieci uczą się również jak pielęgnować te wspaniałe zwierzęta, poprzez aktywne uczestnictwo w czyszczeniu koni. Uczniowie mają możliwość obcowania z przyrodą obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie.

Opracowała: Anna Stępniak