Dla rodziców

 

Zebrania rodziców/opiekunów odbędą się w roku szkolnym 2020/2021 w następujących terminach:

 

1. 25 września 2020 r.  o godzinie 14:00.

 

 

 

Zebrania zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej  odbędą się w roku szkolnym 2020/2021 w następujących terminach:

 

1. 25 września 2020 r. po zebraniu rodziców, około godz. 15:00.

 

 

 

Wykaz dokumentów,  które należy złożyć w ZPS w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej lub szkoły branżowej:

 

  • Podanie do Dyrektora o przyjęcie dziecka do szkoły (wzór podania do pobrania).
  • Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Dokumenty szkolne.
  • Skierowanie dla ucznia do kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym wydane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej (wzór podania do Starostwa do pobrania).