Liga Ochrony Przyrody

We wrześniu 2013r. w naszej szkole powstało szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. Należą do niego uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej. Udział uczniów w pracach SK LOP umożliwia między innymi kształtowanie postaw proekologicznych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej, naukę ekologicznego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 


 

Artykuły