Internat

Dzieci i młodzież mają  zapewnioną całodobową opiekę od poniedziałku do piątku. Nad ich bezpieczeństwem czuwają wychowawcy -  ­specjaliści oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej. W internacie wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania i sprawności w ramach zajęć tematycznych m.in. zajęcia z książką, zajęcia kulturalno rozrywkowe, sportowe, plastyczne, socjoterapeutyczne. Szczególna uwagę zwracamy na doskonalenie umiejętności samoobsługowych, kulturalne zachowanie się, używanie form grzecznościowych, wzajemną pomoc i życzliwość, naukę odpowiedzialności za własne działania, bezpieczeństwo, racjonalne spędzanie czasu wolnego. Internat posiad dobrze wyposażone świetlice oraz komputery z dostępem do Internetu. Blisko Ośrodka znajduje się doskonały teren rekreacyjny – Zalew Tatar z piękną trasą do wycieczek pieszych oraz ścieżką z przyrządami treningowymi.  

 

Artykuły