PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID - 19

  1. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka do Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19

  2. Procedura postępowania w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID – 19

  3. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19

  4. Procedura bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w ZSP w Rawie Mazowieckiej w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19

  5. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w związku z organizacją pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19