Sala Doświadczania Świata

Nasz Placówka posiada Salę Doświadczania Świata, czyli pomieszczenie, w którym celowo dobrane urządzenia emitują bodźce o określonym natężeniu i znaczeniu. Bodźce te stymulują ośrodkowy układ nerwowy, pobudzają rozwój narządów zmysłów.

Podczas pobytu w sali osoby niepełnosprawne są aktywizowane poprzez oddziaływanie na zmysły światłem, dźwiękiem, dotykiem i zapachem. Sala zapewnia też wyciszenie emocjonalne, łagodzi stresy, daje poczucie bezpieczeństwa, działa relaksująco.

W naszej sali znajdują się miedzy innymi: łóżko wodne z podstawą muzyczną, domek lustrzany, kolumna świetlna, kolumna wodna, kurtyny światłowodowe, ścieżka dotykowa, projektory.

Sala Doświadczania Świata powstała dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Artykuły