Strona główna

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się
 o godzinie 9:00.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk
i zachowaniu dystansu społecznego.

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rawie Mazowieckiej tworzą:

- Szkoła Podstawowa

- Branżowa Szkoła

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy

- Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

 

Ośrodek prowadzi nauczanie indywidualne w szkole lub w warunkach domowych, gdy stan zdrowia ucznia uniemożliwia realizowanie nauki w zespole klasowym.

 

Zobacz też:https://www.facebook.com/soswrawa/

 

Komunikat dla rodziców/opiekunów z dn. 23.03.2020

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o dalszym zawieszeniu zajęć w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

 Nauczyciele, wychowawcy grup, specjaliści  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej będą z Państwem w stałym kontakcie.

 Waszym dzieciom /uczniom będą przekazywane poprzez dostępne komunikatory materiały edukacyjne, propozycje zadań do pracy samodzielnej.

 W kontakcie będą wychowawcy grup młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, socjoterapeuta gotowi do rozmowy, porady w celu wsparcia Państwa i motywowania dzieci do podejmowania wysiłku w realizacji zadań edukacyjnych w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 Proszę korzystać z poczty e-mail, dostępnych Państwu telefonów do wychowawców, nauczycieli, dyrekcji, oraz innych komunikatorów.

 Jednocześnie prosi się o respektowanie wszystkich zaleceń zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wyznaczonych przez ministerstwo edukacji i ministerstwo zdrowia między innymi:

 - nie wychodzimy z domu, unikamy dużych skupisk ludzi

 - często dokładnie myjemy ręce, nie dotykamy twarzy

 - odpowiedzialnie  wykorzystujemy czas zawieszenia zajęć- to nie są dni wolne od nauki.  

 

ZAPRASZAMY I DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ .