Strona główna

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się
 o godzinie 9:00.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego.

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rawie Mazowieckiej tworzą:

 

  • Szkoła Podstawowa 
  • Branżowa Szkoła
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze.

 

 

Ośrodek prowadzi  nauczanie indywidualne w szkole lub w warunkach domowych, gdy stan zdrowia ucznia uniemożliwia realizowanie nauki w zespole klasowym.

 

Zobacz też:https://www.facebook.com/soswrawa/

 

 

Komunikat dla rodziców/opiekunów z dn. 23.03.2020

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o dalszym zawieszeniu zajęć w szkołach i placówkach oświatowych do dnia
10 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

 

Nauczyciele, wychowawcy grup, specjaliści  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej będą z Państwem w stałym kontakcie.

 

Waszym dzieciom /uczniom będą przekazywane poprzez dostępne komunikatory materiały edukacyjne, propozycje zadań do pracy samodzielnej.

 

W kontakcie będą wychowawcy grup młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, socjoterapeuta gotowi do rozmowy, porady w celu wsparcia Państwa i motywowania dzieci do podejmowania wysiłku w realizacji zadań edukacyjnych w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

Proszę korzystać z poczty e-mail, dostępnych Państwu telefonów do wychowawców, nauczycieli, dyrekcji, oraz innych komunikatorów.

 

Jednocześnie prosi się o respektowanie wszystkich zaleceń zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wyznaczonych przez ministerstwo edukacji i ministerstwo zdrowia między innymi:

 

- nie wychodzimy z domu, unikamy dużych skupisk ludzi

 

- często dokładnie myjemy ręce, nie dotykamy twarzy

 

- odpowiedzialnie  wykorzystujemy czas zawieszenia zajęć- to nie są dni wolne od nauki.  

 

ZAPRASZAMY I DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ .